Du velger selv når du skal rapportere til regnskapsfører. Når du skal sende en periode rapport til regnskapsfører er det bare hente opp den som ligger i programmet.

Rapporten inneholder det regnskapsfører trenger for å føre ditt regnskap.