Produkter

Du velger hva vi skal gjøre, vi sørger for at jobben blir gjort.

Collectio small innebærer at vi tar over oppfølgingen etter forfall på inkassovarselet.

Vi sørger tidlig for å avdekke skyldners vilje- og evne til å betale, for på den måten å kunne realisere ditt krav med de virkemidler som er aktuelle.

Du velger selv om oversendelsen skal skje via datafil, post, epost eller annen kommunikasjonskanal. Via «min side» har du full oversikt over det vi har til oppfølging for deg. Her vil du til enhver tid finne hva vi har gjort med den enkelte faktura, hva som er status og kommunikasjonen vi har hatt med din kunde.

«Min side» gir deg alle rapporter du trenger inklusiv det som skal til regnskapsfører. I tillegg kan du kommunisere direkte med oss vedrørende enkeltkunder.

Via «min side» gir deg alle rapporter du og din regnskapsfører trenger for å ha kontroll.

Du finner blant annet rapporter som viser resultatet av den jobben vi gjør, billag til regnskapsfører med detaljer over hvilke kunder som har betalt og hvor mye.

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Det betyr at vi i tillegg til å sende de lovpålagte brev har en utstrakt bruk av sms, epost og telefon for å opprette og holde kontakt med din kunde hele veien. 

Du velger hva vi skal gjøre, vi sørger for at jobben blir gjort.

Collectio medium innebærer at vi tar over oppfølgingen etter forfall på faktura.

En purring fra Collectio vil gi dag som kunde en høyere prioritering hos de som skal betale. Dette medfører at dine kunder betaler raskere enn tidligere. I tillegg frigjør du tid som kan benyttes til andre viktige oppgaver.

Du velger selv om oversendelsen skal skje via datafil, post, epost eller annen kommunikasjonskanal. Via «min side» har du full oversikt over det vi har til oppfølging for deg. Her vil du til enhver tid finne hva vi har gjort med den enkelte faktura, hva som er status og kommunikasjonen vi har hatt med din kunde.

«Min side» gir deg alle rapporter du trenger inklusiv det som skal til regnskapsfører. I tillegg kan du kommunisere direkte med oss vedrørende enkeltkunder.

Via «min side» gir deg alle rapporter du og din regnskapsfører trenger for å ha kontroll.

Du finner blant annet rapporter som viser resultatet av den jobben vi gjør, billag til regnskapsfører med detaljer over hvilke kunder som har betalt og hvor mye.

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Det betyr at vi i tillegg til å sende de lovpålagte brev har en utstrakt bruk av sms, epost og telefon for å opprette og holde kontakt med din kunde hele veien. 

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Vi sørger for å sende en korrekt lovpålagt purring til din kunde. For at betalingen enkelt skal gå i orden for deg og din kunde sørger vi for at kunden får nødvendig informasjon tilgjengelig.

Smartfakturering dekker hele prosessen

Smartfakturering gjør det enkelt å fakturere kundene. Når du har opprettet fakturaen sørger vi for at den kommer frem til din kunde via post, epost eller EHF.

Smartfakturering er skybasert og derfor tilgjengelig uansett hvor du er.Via «min side» har du full oversikt over det vi har til oppfølging for deg. Her vil du til enhver tid finne hva vi har gjort med den enkelte faktura, hva som er status og kommunikasjonen vi har hatt med din kunde.

«Min side» gir deg alle rapporter du trenger inklusiv det som skal til regnskapsfører. I tillegg kan du kommunisere direkte med oss vedrørende enkeltkunder.

Via «min side» gir deg alle rapporter du og din regnskapsfører trenger for å ha kontroll.

Du finner blant annet rapporter som viser resultatet av den jobben vi gjør, billag til regnskapsfører med detaljer over hvilke kunder som har betalt og hvor mye.

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Det betyr at vi i tillegg til å sende de lovpålagte brev har en utstrakt bruk av sms, epost og telefon for å opprette og holde kontakt med din kunde hele veien. 

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Vi sørger for å sende en korrekt lovpålagt purring til din kunde. For at betalingen enkelt skal gå i orden for deg og din kunde sørger vi for at kunden får nødvendig informasjon tilgjengelig.

Når din ordre ligger klar til fakturering er din del av jobben ferdig. Vi produserer og distribuerer alle fakturaene i henhold til avtalen du har med din kunde.

Vi sender postal-, epost- og EHF faktura avhengig av hva du har avtalt med din kunde.

Vi har gjort det enkelt for deg å oppdatere din kundereskontro med betalinger slik at du løpende skal vite hvem av dine kunder som har betalt.

Flere og flere velger å motta informasjon om kundebetalinger på fil. Denne fila lastes enkelt opp og oppdaterer din kundereskontro.

Du kan også velge å legge inn betalingsinformasjon manuelt.

Du velger selv når du skal rapportere til regnskapsfører. Når du skal sende en periode rapport til regnskapsfører er det bare hente opp den som ligger i programmet.

Rapporten inneholder det regnskapsfører trenger for å føre ditt regnskap. 

SMARTfakturering gir deg et komplett nettbasert kunderegnskap som inneholder det du trenger for å holde styr på kunder, tilbud, ordre og fakturaer.

Her holder du enkelt kontroll på dine kunder og kan se på statistikker og rapporter for enkeltkunder eller hele kundemassen samlet.

SMARTfakturering gjør kunderegnskap enkelt for deg som bruker. 

Riktig betalt til riktig tid 365 dager i året

Vår viktigste oppgave er å gi dine kunder god service. Vårt mål er at flest mulig av dine kunder skal få betalingene til å gå i orden slik det var avtalt.

I tillegg til å følge opp ubetalte fakturaer slik at de blir betalt gir vi kundene informasjon og veileding om hvordan de får fremtidige betalinger til å gå i orden, herunder etablering av AvtaleGiro fullmakten.

Collectio large sørger for at alle betalingstranssaksjoner går automatisk til og fra din kundedatabase hver dag.

 Via «min side» har du full oversikt over det vi har til oppfølging for deg. Her vil du til enhver tid finne hva vi har gjort med den enkelte faktura, hva som er status og kommunikasjonen vi har hatt med din kunde.

«Min side» gir deg alle rapporter du trenger inklusiv det som skal til regnskapsfører. I tillegg kan du kommunisere direkte med oss vedrørende enkeltkunder.

Via «min side» gir deg alle rapporter du og din regnskapsfører trenger for å ha kontroll.

Du finner blant annet rapporter som viser resultatet av den jobben vi gjør, billag til regnskapsfører med detaljer over hvilke kunder som har betalt og hvor mye.

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Det betyr at vi i tillegg til å sende de lovpålagte brev har en utstrakt bruk av sms, epost og telefon for å opprette og holde kontakt med din kunde hele veien. 

Vårt mål er å levere deg flest mulig betalende kunder så raskt som mulig.

Vi sørger for å sende en korrekt lovpålagt purring til din kunde. For at betalingen enkelt skal gå i orden for deg og din kunde sørger vi for at kunden får nødvendig informasjon tilgjengelig.

Vi sørger for å sende fil til Nets med informasjon om hvem av dine kunder som skal trekkes via AvtaleGiro.

Dette skjer direkte fra din medlemsdatabase til Nets uten mellomledd. På den måten har du full oversikt i eget medlemssystem og med det full kontroll.

Når din ordre ligger klar til fakturering er din del av jobben ferdig. Vi produserer og distribuerer alle fakturaene i henhold til avtalen du har med din kunde.

Vi sender postal-, epost- og EHF faktura alt avhengig av hva du har avtalt med din kunde.

Vi har gjort det enkelt for deg å oppdatere din kundereskontro med betalinger slik at du løpende skal vite hvem av dine kunder som har betalt.

Flere og flere velger å motta informasjon om kundebetalinger på fil. Denne fila lastes enkelt opp og oppdaterer din kundereskontro.

Du kan også velge å legge inn betalingsinformasjon manuelt.

For brukere av Xakt Medlem oppdateres kundereskontroen med betalingsinformasjon automatisk hver dag.

Du velger selv når du skal rapportere til regnskapsfører. Når du skal sende en periode rapport til regnskapsfører er det bare hente opp den som ligger i programmet.

Rapporten inneholder det regnskapsfører trenger for å føre ditt regnskap.